თამთა მაზანაშვილი

– ავტორის არქივი

ისლამური ფემინიზმის გამოვლინება ქალთა გამოსვლით

ისლამური ფემინიზმი

Jun 1, 202314 min read
მსოფლიოს დიდ რელიგიათა შორის ერთ-ერთია ისლამი, რომელიც ყველაზე „ახალგაზრდაა“, თუმცა, ამის მიუხედავად, ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მოძღვრებაა ხოლმე, განსაკუთრებით ისლამისა და პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი საკითხების ურთიერთობის, შეთავსებისა და შერწყმის ჭრილში.
მდევარი