“მდევარის” საიდუმლო პოეტური საგაზეთო სვეტი

მდუმარე ცურვაში
მდუმარე ნაპირამდე,
შენი მდუმარების გზაზე
მდუმარების დასამდარზე
დამდურალი დადუმების
დუმილიანი დარების
დარდიანი დამუდრების
დროს,

მე

შენი დრონი დავიარე,
შენი დრო დავიიარვე,
შენი დრო დავიიარე,
შენი
დროის
ომის
დროს.

და,

ასე მდორედ,

შენ

დუმ,
დუმ,
დუმ,
დუმ,-
დადუმდა,-
და დუმ,
დადუმ!
დადუმ

.

მდევარი